Kjersti + Simon:
3-dagers gårdsbryllup i havgapet & bryggefest.